TERMENI ȘI CONDIȚII

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acceptând Termenii și Condițiile vă exprimați consimțământul neechivoc ca VOLT FINANCE S.R.L., cu sediul în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/1251/16.12.2016, cod unic de înregistrare 35545523, înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați VOLT FINANCE S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestora către asociaţi și afiliați ai VOLT FINANCE S.R.L., din țară sau din străinătate, agenții de colectare sau alte entități implicate în procesul de colectare a creanțelor deținute de VOLT FINANCE S.R.L., terți cesionari, parteneri de afaceri și contractori ai VOLT FINANCE S.R.L., din țară sau din străinătate, în scopul prestării de servicii financiare, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea produselor financiare existente sau viitoare. Informațiile referitoare la plata folosind card de credit sau debit pot fi, de asemenea colectate. Totodată, VOLT FINANCE S.R.L. are dreptul să prelucreze informaţiile dvs. cu caracter personal, precum: codul numeric personal, cetațenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon, situatia familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul, declarațiile și documentele de orice fel depuse, redactate sau completate, având obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Acceptând « Termeni şi Condiţii » vă exprimaţi de asemenea consimţământul ca adresa dvs. de e-mail şi nr. de telefon să fie utilizate de către VOLT FINANCE S.R.L. pentru a vă notifica referitor la dobândirea calităţii de utilizator al serviciilor sale de către cunoscuţii dvs.

Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de VOLT FINANCE S.R.L. drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, de acces, de intervenție, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției.

2. ACCESAREA SERVICIILOR

Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de VOLT FINANCE S.R.L., declarați că informațiile prevazute în formular, pe care le-aţi completat, sunt adevarate și neînșelătoare și cunoașteți sancțiunile prevazute de Codul Penal pentru infracțiunea de fals in declarații.

3. ACORDUL PRIVIND DEBITAREA CONTULUI ASOCIAT CARDULUI BANCAR

În cazul în care accesati serviciile VOLT FINANCE S.R.L., vă exprimați acordul, să furnizati datele aferente cardului dumneavoastră, procesatorului de plăți partener al VOLT FINANCE S.R.L., și ca informațiile cu privire la cardul dumneavoastră să fie verificate si validate de către VOLT FINANCE S.R.L.

În acest sens, autorizați VOLT FINANCE S.R.L. să blocheze o sumă în valoare de 1-2 lei, ce urmează a se debloca fără costuri pentru dumneavoastră.

4. FOLOSIREA SITE-ULUI, ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ȘI ALE APLICAȚIEI VOLT

Periodic, VOLT FINANCE S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua modificari in termenii si conditiile prezentate, fara o notificare prealabila. Utilizarea serviciilor VOLT FINANCE S.R.L. presupune cunoasterea si acceptarea implicita a termenilor si conditiilor.

5. POLITICA DE RETURNARE

În cazul în care cardul dvs. a fost debitat cu o sumă de bani în favoarea VOLT FINANCE S.R.L. și această debitare nu a fost autorizată de dvs. sau a fost executată incorect, aveți obligația de a semnala fără întârziere acest fapt către VOLT FINANCE S.R.L., dar nu mai târziu de 13 luni calculate de la data debitării cardului dvs., prin telefon, fax sau e-mail, la datele de contact indicate pe site-ul VOLT FINANCE S.R.L. Astfel de situații pot apărea atunci când, de exemplu, a fost înregistrată o plată dublă cu privire la stingerea unei obligații de plată, parțial sau total, sau a fost efectuat un transfer bancar în contul sumelor datorate către VOLT FINANCE S.R.L., sau, a fost efectuată o plată neautorizată de către o persoană, alta decât titularul cardului, fără autorizarea sau cunoștința titularului cardului etc.

6. CORESPONDENȚA

Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc ca toate comunicările și corespondența, în format tipărit, mesaj text, electronic si/sau telefonic, dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L. să fie păstrată de VOLT FINANCE S.R.L. pe toata perioada derularii contractului incheiat intre dvs. si VOLT FINANCE S.R.L., inclusiv pentru o perioadă de 13 luni calculate de la data la care contul (urile) bancare ale VOLT FINANCE S.R.L. au fost creditate cu o sumă de bani prin care s-au stins, partial sau total, sume datorate de dvs. în baza contractului încheiat cu VOLT FINANCE S.R.L.. Toate aceste comunicări și întreaga corespondență dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L. pot fi puse la dispoziția Master Card și Visa Card ori de câte ori a fost semnalată o operațiune de plată neautorizată sau executată incorect. Prezenta secțiune se aplică tuturor comunicărilor și întregii corespondențe dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L., indiferent dacă data acesteia este anterioară sau ulterioară operațiunii de plată neautorizată sau executate incorect.

7. COOKIES

Acest site folosește cookies care sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care VOLT FINANCE S.R.L. le oferă clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit cookies. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de cookies, puteți să schimbați în mod corespunzător configurația browserului dumneavoastră.

8. COPYRIGHT

VOLT FINANCE S.R.L. deține toate drepturile aferente site-ului www.volt.ro și conținutului acestuia, inclusiv design, grafică, formă de prezentare, precum și toate drepturile aferente tuturor materialelor de marketing, publicitate sau alt fel de prezentare. Acestea sunt protejate de legislația în vigoare. Orice act sau încercare de copiere, modificare, afișare, transmitere, publicare, în orice formă, a conținutului și/sau a oricărui element al site-ului, fără acordul VOLT FINANCE S.R.L., sunt interzise.

9. RĂSPUNDEREA PRIVIND USER-UL ȘI PAROLA

Prin accesarea și utilizarea acestui site sau a aplicației VOLT aveți posibilitatea solicitării unui serviciu prin completarea formularului, ocazie cu care vi se va aloca un cont de utilizator. Aveți obligația și răspunderea de a păstra secretul parolei aferente contului de utilizator, orice accesare a contului dvs. de utilizator de o terță persoană ca urmare a neprotejării de către dvs. a secretului acesteia neputând fi imputată VOLT FINANCE S.R.L.

download-ios download-android
Copyright © 2017 Volt Finance.
Toate drepturile rezervate.
Copyright © 2017 Volt Finance. Toate drepturile rezervate.