Termenii de utilizare ai serviciului Volt

Actualizat la 30 Iunie 2023

De ce sunt importante aceste informații?

 • Acest document prezintă termenii și condițiile de utilizare (denumiți în continuare Termenii de Utilizare) pentru contul dvs. Volt – Transfer de Bani Instant și serviciile conexe acestuia, aplicabili la efectuarea transferurilor dvs. cu suportul tehnic al Volt prin intermediul platformei Volt – Transfer de Bani Instant și la utilizarea celorlalte servicii oferite prin intermediul Platformei (denumită în continuare Platforma). Asigurați-vă că parcurgeți cu atenție informațiile cuprinse în prezentul document înaintea utilizării Platformei.
 • Prezenții Termeni de Utilizare sunt valabili pe toată durata utilizării de către dvs. a serviciilor de transfer de bani pentru care Volt oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, precum și a serviciilor conexe oferite prin intermediul componentei tip marketplace a Platformei (denumită în continuare Componenta Marketplace).
 • Puteți vizualiza oricând o copie electronică a prezentului document, prin intermediul Platformei. Pentru a folosi toate funcționalitățile Platformei, trebuie să fiți conectați la internet.
 • Acești Termeni de Utilizare sunt emiși de către Volt Finance SA (o societate pe acțiuni cu sediul înregistrat la adresa Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1251/16.12.2016, cod unic de înregistrare 35545523, denumită în continuare Volt) și reglementează serviciile de plată pentru care Volt oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, precum și funcționarea Componentei Marketplace. Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, înțelegeți și confirmați acordul dvs. cu privire la utilizarea Platformei în termenii și condițiile stipulate în prezentul document.

Volt operează Platforma împreună cu Libra Internet Bank SA (sediu înregistrat: București, Calea Vitan nr.6-6A, tronson B, C, et.1, 6, 9, 13, clădirea Phoenix Tower, sector 3, România; numărul de înregistrare al companiei: J40/334/1996; cod unic de înregistrare: 8119644; denumită în continuare Banca). Prin intermediul Platformei, Banca inițiază ordinele de plată corespunzătoare transferurilor pe care dvs. le efectuați cu suportul tehnic al Volt.

 • Banca figurează în Registrul Instituțiilor de Credit al Băncii Naționale a României, fiind înregistrată sub nr. RB-PJR-40-037.
 • În măsura în care doriți clarificări suplimentare cu privire la orice aspect cuprins în prezenții Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact indicate în Date de Contact  de mai jos.

Platforma

 • Platforma facilitează accesul Utilizatorilor la următoarele servicii: (I) transfer de bani (II) servicii de chat (III) furnizarea situației înscrierii și a scorului de credit (FICO) calculat de către Biroul de Credit în temeiul unui mandat expres oferit de Utilizatori în acest scop, în vederea identificării celor mai avantajoase alternative de creditare pentru fiecare Utilizator (IV) promovarea de oferte de creditare ale instituțiilor de credit partenere (V) interacțiunea cu restul membrilor din cadrul comunității de Utilizatori Volt (denumită în continuare Comunitatea Volt).

Serviciile de transfer de bani

Platforma facilitează efectuarea transferurilor instantanee de bani (indiferent de bancă și de ora la care se realizează tranzacția) de pe cardul/cardurile dvs. pe cardul/cardurile bancare deținute de terțe persoane (utilizatori ai aplicației Volt). Pentru efectuarea transferurilor, cardul/cardurile bancare pe care le dețineți, precum și cardul/cardurile bancare deținute de destinatarul sumei de bani trebuie înregistrate în cadrul Platformei.

 • Inițierea ordinelor de plată corespunzătoare transferurilor solicitate de dvs. prin intermediul Platformei se realizează de către Bancă.
 • În situații excepționale, transferurile între cardurile de debit inițiate prin intermediul Platformei pot fi efectuate cu întârziere. Întârzierile pot fi întâlnite în situația utilizării cardurilor emise de anumiți furnizori de instrumente de plată (e.g. Orange Money, Revolut) și se pot extinde până la câteva zile lucrătoare de la data inițierii transferului.
 • Momentan, transferurile între cardurile de credit necesită de regulă o perioadă de procesare de până la 48 de ore, în situații excepționale această perioadă putând fi extinsă.
 • Prin intermediul Platformei puteți primi sau trimite bani de la/către alți utilizatori ai Platformei doar prin simpla utilizare a numărului de telefon al destinatarului, fără a fi necesară introducerea datelor sau numărului de card al acestuia.
 • Prin intermediul Platformei puteți trimite sume de bani atât către persoane care au Platforma instalată pe un dispozitiv mobil, cât și către persoane care încă nu sunt utilizatori ai acesteia.
 • Persoanele care nu au instalată Platforma vor fi notificate în vederea instalării acesteia, urmând ca transferul banilor să se realizeze ulterior activării contului necesar pentru utilizarea Platformei și a acceptării transferului de către destinatarul acestuia.
 • Platforma permite transferuri instantanee doar între carduri care prezintă un număr de identificare (BIN) atribuit serviciilor de emitere de instrumente de plată desfășurate în România de către instituțiile autorizate în acest sens. Pot fi înregistrate în cadrul Platformei orice carduri cu BIN corespunzător României, emise de către instituții bancare, instituții de plată, instituții emitente de monedă electronică ori alte instituții abilitate în temeiul reglementărilor comunitare și naționale privind serviciile de plată
 • Prin intermediul Platformei puteți utiliza o serie de servicii conexe, precum utilizarea de servicii de tip chat, efectuarea de transferuri de bani folosind cardurile înrolate, vizualizarea informațiilor despre contul dvs. de utilizator din cadrul Platformei și gestionarea acestuia din urmă.

Serviciile de chat

 • Prin intermediul Platformei puteți transmite și primi mesaje text către și de la alți Utilizatori ai Platformei.
 • Serviciile de furnizare a situației înscrierii si a scorului de credit (FICO) calculat de Biroul de Credit S.A.
 • Prin intermediul Platformei și cu acordul dumneavoastră expres, puteți acorda către Volt un mandat special de interogare (denumit în continuare Mandatul de Interogare) a evidențelor Biroului de Credit S.A. (denumit în continuare Biroul de Credit) în temeiul căruia Volt va obține informațiile referitoare la istoricul dumneavoastră de creditare și va furniza prin intermediul Platformei situația înscrierii dumneavoastră în Biroul de Credit.
 • Accesul Volt la datele Utilizatorilor înregistrate în Biroul de Credit se realizează în baza dreptului de acces la date a persoanei vizate, conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Ca urmare a efectuării operațiunilor de interogare efectuate în temeiul Mandatului de Interogare, Platforma va afișa date extrase din situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO). De asemenea, vă va fi furnizată și situația completă a înscrierii dumneavoastră în evidențele Biroului de Credit, prin intermediul poștei electronice.
 • Mandatul de Interogare va fi valabil pentru o perioadă de 12 luni și va fi utilizat de către Volt în limita necesară pentru actualizarea situației înscrierii și scorului dumneavoastră de credit la perioadele de timp corespunzătoarele Planului asociat contului dumneavoastră (i.e. 6 luni pentru Planul Starter, 1 lună pentru Planul Premium, conform secțiunii Pachete și Servicii de mai jos).
 • Mandatul de Interogare poate fi revocat oricând prin selectarea opțiunii corespunzătoare din setările contului dumneavoastră Volt.
 • În situația în care acordați Mandatul de Interogare, Volt va interoga evidențele Biroului de Credit și va actualiza și furniza situația înscrierii și scorul de dumneavoastră de credit, la perioadele de timp corespunzătoare Planului asociat contului dumneavoastră.
 • În situația în care veți opta în acest sens, veți avea posibilitatea de a afișa pe pagina dvs. de profil din cadrul Platformei numărul interogărilor pe care le-ați efectuat în relație cu Biroul de Credit prin intermediul Platformei, scorul dvs. de credit și variația scorului dvs. de credit.

Serviciile de promovare de oferte de creditare ale instituțiilor de credit partenere

 • Prin intermediul Componentei Marketplace, Platforma promovează serviciile de creditare și/sau de administrare de depozite oferite persoanelor fizice de către instituțiile de credit partenere și facilitează accesul Utilizatorilor interesați către pagina de internet a instituției de credit alese.

Reglementări aplicabile

Platforma este furnizată de către Volt și oferă infrastructura tehnică necesară pentru inițierea operațiunilor de plată de către Bancă, aceasta din urmă fiind o instituție financiară înregistrată în România și astfel supusă legilor românești și regulilor de supraveghere ale Băncii Naționale a României.

Proprietate intelectuală

 • Toată creația grafică, conținutul disponibil în cadrul Platformei și materialele audio-video accesate sunt proprietatea Volt. Fac excepție informațiile sau elementele grafice aparținând altor entități, acestea fiind proprietatea partenerilor Volt.
 • Orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în cadrul Platformei conține informații confidențiale care fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală al Volt și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.
 • În ceea ce privește software-urile utilizate de către Biroul de Credit în vederea calculării scorului de credit (FICO), precum și informațiile referitoare la situația înscrierii dumneavoastră în Biroul de Credit, acestea fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor corespunzători ori ale Biroului de Credit, după caz.
 • Utilizatorul nu va reproduce, copia, vinde sau exploata serviciile, informațiile sau orice alte elemente la care are acces ca urmare a utilizării Platformei, în parte sau complet. Utilizatorului îi sunt interzise modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul Platformei.
 • Sub condiția acceptării de către dvs. a Termenilor de Utilizare, deveniți titularul unui drept neexclusiv și incesibil de utilizare a Platformei în condițiile prevăzute în prezentul document. Volt își rezervă orice alte drepturi asupra Platformei.

Eligibilitate

Pentru a fi eligibil în vederea utilizării Platformei, trebuie să îndepliniți, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • trebuie să aveți cel puțin 18 ani împliniți la data înregistrării contului;
 • trebuie să dețineți un cont valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, pe care să îl utilizați în cadrul procedurii de înregistrare și validare ca utilizator al Platformei;
 • trebuie să dețineți un număr de telefon valabil, emis de către un operator de telefonie mobilă din România;
 • trebuie să fiți titularul unui card bancar emis de către un furnizor de servicii de plată ce are dreptul de a emite carduri pe teritoriul României. În acest sens, numărul de identificare bancară (BIN) al cardului pe care îl înregistrați în cadrul Platformei trebuie să fie atribuit serviciilor de emitere de instrumente de plată desfășurate în România de către furnizorii serviciilor.
 • trebuie să vă înregistrați cardul bancar în cadrul Platformei conform instrucțiunilor indicate în cuprinsul paginii de înregistrare;
 • trebuie să vă exprimați acordul privind Termenii de Utilizare a Platformei și respectați întocmai Termenii de Utilizare;
 • trebuie să nu utilizați un card bancar blocat sau suspendat de Volt sau de emitentul cardului;
 • trebuie să nu fiți un utilizator al cărui cont a fost închis în trecut de către Volt;
 • este necesar ca atât cardul dvs., cât și cardul bancar al persoanei de la care primiți sau căreia îi transferați bani să fie valabile și să nu facă obiectul vreunor măsuri de blocare ori suspendare;
 • este necesar ca atât cardul dvs., cât și cardul bancar al persoanei de la care primiți sau căreia îi transferați bani să fie emise de Mastercard/Visa;
 • este necesar ca atât dvs., cât și persoana de la care primiți sau căreia îi transferați bani să utilizați cartele SIM emise de către un operator de telefonie mobilă din România;
 • atât dvs., cât și persoana de la care primiți sau căreia îi transferați bani sunteți cetățeni ai României;

Deschiderea contului în vederea utilizării Platformei

 • Aplicația corespunzătoare Platformei poate fi descărcată gratuit prin AppStore sau Google Play.
 • Pentru a deveni utilizator al Platformei, trebuie să vă creați un cont de utilizator în cadrul Platformei utilizând contul dvs. valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, precum și numărul dvs. de telefon valabil, emis de către un operator de telefonie mobilă din România
 • Pentru a accesa funcționalitățile de transfer de bani, trebuie să vă înregistrați cardul bancar furnizând toate informațiile solicitate pe pagina de înregistrare. Nu există restricții privind numărul de carduri ce pot fi înregistrate de către un utilizator al Platformei.
 • Înregistrarea cardului în cadrul Platformei presupune introducerea datelor de identificare ale instrumentului dvs. de plată și utilizarea serviciului 3D Secure operat de către Bancă. Procedura destinată înregistrării datelor cardului și serviciul de securizare al operațiunii de înregistrare sunt furnizate de către Bancă iar datele cardului (e.g numărul cardului, codul CVV/CVC, numele titularului cardului) nu sunt în niciun mod păstrate de către Volt.
 • În afară de informațiile privind cardul dvs. bancar, prin intermediul Platformei vă vor fi solicitate informații suplimentare, precum numele și prenumele dvs. sau adresa de corespondență electronică. Este necesar ca informațiile furnizate să fie adevărate, exacte, reale și complete.
 • Nu veți putea folosi Platforma sau orice parte a funcționalității sale până când nu veți furniza informațiile solicitate pentru deschiderea contului dvs. în cadrul Platformei.

Utilizarea Platformei

 • După ce veți fi validat ca utilizator, veți putea utiliza Platforma în funcție de disponibilitatea tehnică și practicile de monitorizare ale băncii emitente a cardului plătitorului și destinatarului și sub rezerva plății tuturor comisioanelor aplicabile și respectării acestor Termeni de Utilizare.
 • Autentificarea în cadrul Platformei se face pe baza contului dvs. valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, precum și a numărului dvs. de telefon.
 • Platforma permite inclusiv utilizarea serviciilor de tip chat și de efectuare a transferurilor de bani între carduri. Accesul la funcționalitățile de transfer de bani este condiționat de efectuarea unor operațiuni suplimentare și ulterioare validării dvs. ca utilizator al Platformei, precum înregistrarea unui card valabil și eligibil în cadrul Platformei.
 • Veți putea utiliza Platforma doar în scopuri personale. Platforma nu va fi folosită pentru activitățile de afaceri, comerț ilegal, tranzacții financiare ilegale sau legalizarea veniturilor ilegale și orice alte tranzacții efectuate cu încălcarea legilor aplicabile în România și a oricărei alte legi internaționale. Vă rugăm să acționați rezonabil și responsabil atunci când utilizați Platforma.
 • De exemplu, Platforma și niciuna dintre funcționalitățile sale nu trebuie folosite, direct sau indirect, în următoarele moduri sau scopuri:
 • pentru scopuri ilegale (de exemplu, comiterea de fraude);
 • într-un mod despre care noi considerăm în mod rezonabil că ar putea aduce prejudicii capacității noastre de a ne furniza serviciile;
 • pentru a controla sau utiliza un cont care nu vă aparține;
 • pentru a permite oricui altcuiva să aibă acces la sau să vă utilizeze contul sau Platforma;
 • pentru a plăti contravaloarea bunurilor sau a unor servicii către un comerciant;
 • cu scopul de a plăti o datorie exigibila utilizând un alt card de credit pe care se va face o datorie ca urmare a acestei tranzacții;

Utilizarea serviciilor de chat

 • Platforma permite inițierea de conversații individuale sau în grup cu alți utilizatori ai Platformei ale căror numere de telefon sunt stocate în agenda dvs. telefonică. Pentru informații suplimentare privind accesul Platformei la agenda dvs. telefonică, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate.

Efectuarea transferurilor

 • Pentru orice transfer inițiat de dvs. veți furniza: detalii privind cardul de pe care se inițiază transferul, valoarea transferului și destinatarul transferului. Dacă valoarea transferului sau valoarea cumulată a transferurilor efectuate de dvs. într-un interval de 30 de zile depășește un prag stabilit de Bancă sau stabilit prin prezenții Termeni de Utilizare (i.e. 4000 de lei), tranzacția va fi refuzată.

Vizualizarea situației înscrierii și a scorului de credit (FICO)

 • Pentru a vă putea vizualiza scorul de credit (FICO), va fi necesar să vă manifestați consimțământul referitor la termenii de interogare a Biroului de Credit de către Volt.
 • Vă veți putea vizualiza situația înscrierii și scorul de credit (FICO) doar în cazul în care numărul de telefon validat de dumneavoastră în cadrul Platformei corespunde cu unul dintre numerele înregistrate în Biroul de Credit pe numele dumneavoastră.
 • În situația în care există o corespondență la nivelul evidențelor Biroului de Credit între CNP și numărul dumneavoastră de telefon, Biroul de Credit va furniza un cod de 4 cifre, prin SMS, către dumneavoastră. Codul de 4 cifre va trebui introdus în Platformă pentru confirmarea identității dumneavoastră.
 • În situația în care CNP-ul dumneavoastră există în evidențele Biroului de Credit, însă numărul de telefon folosit în aplicație nu corespunde celui înregistrat în evidențele Biroului de Credit, identitatea dumneavoastră va fi verificată prin intermediul unui set de trei întrebări de securitate privind istoricul dumneavoastră de creditare. Dacă nu răspundeți corect la toate cele trei întrebări, nu vi se va furniza acces la situația înscrierii și scorul de credit  afișate cu suportul Biroului de Credit.
 • În situația în care CNP-ul dumneavoastră nu există în evidențele Biroului de Credit, acest fapt vă va fi comunicat.
 • Cu acordul dumneavoastră expres, Platforma va afișa, în funcție de bonitatea financiară determinată de situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO) ofertele de creditare potrivite pentru dumneavoastră oferite de instituțiile de credit partenere.
 • Mandatul de Interogare va fi acordat către Volt pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția situației în care vă manifestați intenția de revocare a Mandatului de Interogare prin selectarea opțiunii corespunzătoare din cadrul Platformei. În această din urmă situație, Mandatul de Interogare va fi revocat imediat, urmând ca pentru o nouă interogare a Biroului de Credit în numele și pe seama dumneavoastră să fie necesar un nou Mandat de Interogare.
 • Volt nu furnizează în niciun moment și în nicio situație scorul dumneavoastră de credit (FICO) sau situația înscrierii către terți sau instituții de credit participante la sistemul Biroului de Credit. Afișarea scorului dumneavoastră de credit în cadrul paginii de profil din Comunitatea Volt este o opțiune pe care Platforma o oferă Utilizatorilor și se realizează numai de către dumneavoastră, prin activarea setării corespunzătoare și acceptarea expresă a Termenilor de Utilizare. Aveți posibilitatea de a reveni oricând asupra opțiunii de a afișa scorul dumneavoastră de credit în cadrul Comunității Volt, din setările contului dumneavoastră de utilizator.

Utilizarea Componentei Marketplace

Prin intermediul Componentei Marketplace integrate în cadrul Platformei, utilizatorii pot vizualiza oferte de creditare și/sau de administrare de depozite oferite de către instituțiile de credit partenere Volt. Anumite oferte de creditare pot fi afișate cu prioritate, în funcție de situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO).

 • În situația în care sunteți interesat de accesarea unei oferte de credit și/sau de administrare de depozite furnizate de către o instituție de credit parteneră Volt, puteți selecta opțiunea de a fi redirecționat către pagina de internet a instituției de credit ofertante, unde veți iniția demersurile specifice de accesare a ofertei alese.
 • Volt Finance S.A. nu este prestator de servicii de plată și nu este implicat în niciun aspect referitor la negocierea, încheierea și/sau executarea contractelor de credit și/sau de administrare de depozite încheiate de Utilizatori redirecționați prin intermediul Platformei și instituțiile de credit corespunzătoare.

Invitarea altor utilizatori

Puteți iniția invitarea de noi utilizatori în cadrul Platformei prin transmiterea unor invitații SMS către persoanele înregistrate în agenda telefonică a dispozitivului dvs., direct din cadrul Platformei. Pentru a consulta modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm în legătură cu dvs., vă rugăm să consultați politica de confidențialitate.

 • Suplimentar, puteți iniția invitarea de noi utilizatori în cadrul Platformei și prin transmiterea hyperlinkului generat în cadrul Platformei prin orice mijloace electronice de comunicare.
 • În funcție de numărul de utilizatori invitați în cadrul Platformei și, după caz, sub condiția îndeplinirii unor criterii suplimentare, puteți beneficia de funcționalități suplimentare și alte beneficii în cadrul Platformei. Un utilizator este considerat invitat de către dvs. atunci când descarcă aplicația corespunzătoare Platformei, din AppStore sau Google Play, folosind hyperlinkul unic pentru fiecare utilizator, transmis de dvs. prin una dintre metodele alese de invitare a noi utilizatori menționate mai sus și efectuează cu succes cel puțin un transfer prin intermediul Platformei.

Limite de tranzacționare

Transferurile dvs. pot fi supuse unor limite asociate cardurilor, fondurilor disponibile pe cardul dvs. și pachetelor și serviciilor pe care le utilizați în cadrul Platformei. De asemenea, eventualele limitări privind transferurile ori alte asemenea operațiuni aplicate cardului dvs. de către entitatea emitentă a cardului își mențin valabilitatea și se aplică inclusiv în cadrul Platformei. Limitele aplicate de către Volt contului dvs. de utilizator în cadrul Platformei sunt:

 • La data actualizării acestor Termeni de Utilizare, transferurile pe care le inițiați prin intermediul Platformei sunt permise, doar între conturi având asociate numere de telefon emise de operatori de telefonie mobilă din România.
 • Numărul de transferuri efectuate de dvs. într-un interval de 30 de zile pot fi limitate în funcție de limita asociată Planului dvs., ales în conformitate cu prevederile secțiunii Pachete și servicii.
 • Transferurile sunt permise, doar din și către carduri emise de furnizori de servicii de plată ce operează pe teritoriul României ( e.g. carduri emise de instituții financiare din România).
 • Valoarea cumulată a transferurilor efectuate într-o perioadă de 30 de zile nu poate depăși 4000 de lei pe utilizator.

Pachete și servicii

În calitate de utilizator al Platformei, puteți opta pentru unul dintre pachetele și serviciile puse la dispoziția dvs. de către Volt (denumite în continuare Planurile). În funcție de Planul ales, limitele de tranzacționare aplicabile contului dvs. de utilizator pot fi modificate corespunzător. În orice moment, puteți avea un singur Plan activ în cadrul Platformei.

 • La data actualizării acestor Termeni de Utilizare, criteriile de eligibilitate pentru accesarea unui anumit Plan sunt reprezentate de numărul de utilizatori invitați de dvs. în cadrul Platformei.
 • În funcție de Planul asociat contului dvs. de utilizator, veți putea vizualiza în cadrul Platformei, după caz, data expirării Planului dvs., numărul de transferuri pe care le puteți efectua până la data de reînnoire a Planului dvs., precum și condițiile necesare pentru accesarea unui Plan superior din perspectiva numărului de transferuri disponibile.
 • Planurile sunt asociate tuturor și oricăruia dintre elementele de identificare ale contului dvs. de utilizator în cadrul Platformei (i.e. adresă de e-mail, număr de telefon, card bancar).

Perioada de probă  

Pentru a testa funcționalitățile Platformei, puteți opta pentru perioada de probă. Valabilitatea perioadei de probă este de 30 de zile de la data înregistrării ca utilizator în cadrul Platformei și este gratuită.

 • Nu există criterii de eligibilitate suplimentare față de cele prevăzute în secțiunea Eligibilitate a Termenilor de Utilizare pentru accesarea perioadei de probă.
 • În cadrul termenului de valabilitate al perioadei de probă, puteți efectua 10 transferuri a căror valoare cumulată nu poate depăși 4000 de lei.
 • Perioada de probă nu poate fi reînnoită.
 • Perioada de probă este asociată tuturor și oricăruia dintre elementele de identificare ale contului dvs. de utilizator în cadrul Platformei. Pentru evitarea oricărui dubiu, în situația înregistrării unui cont nou de utilizator al Platformei utilizând oricare dintre elementele de identificare înregistrate anterior (i.e. adresă de e-mail, număr de telefon, card bancar), nu veți mai putea beneficia de o nouă perioadă de probă.
 • După expirarea perioadei de probă, contului dvs. de utilizator îi va fi asociat Planul Starter.

Planul Starter

 • Planul Starter este asociat contului dvs. de utilizator atunci când nu aveți activat Planul Premium, se activează în mod automat la data expirării perioadei de probă.
 • Nu există criterii de eligibilitate suplimentare față de cele prevăzute în Termenii de Utilizare pentru accesarea Planului Starter.
 • Într-o perioadă de 30 de zile, utilizatorii Planului Starter pot efectua transferuri în cadrul Platformei, a cărei valoare nu poate depăși 4000 de lei. Perioada de 30 de zile se calculează de la data activării Planului și este supusă reînnoirii la data afișată în cadrul Platformei.
 • Sub rezerva limitei valorii cumulate a transferurilor efectuate într-o perioadă de 30 de zile (i.e. 4000 de lei), utilizatorii Planului Starter pot efectua transferuri cu un comision de 2,5 lei/transfer, indiferent de cuantumul sumei transferate.
 • Sub rezerva dispozițiilor acordării Mandatului de Interogare către Volt, utilizatorii Planului Starter vor obține actualizarea situației înscrierii și a scorului lor de credit (FICO) la fiecare 6 (șase) luni. Pentru evitarea oricărui dubiu, pe perioada de valabilitate de 12 luni a Mandatului de Interogare, Volt va efectua două actualizări ale situației înscrierii și scorului dumneavoastră de credit. Fiecare interogare suplimentară la Biroul de Credite costă 18,99 lei.

Planul Premium

Planul Premium este asociat contului dvs. de utilizator atunci când indiferent de câți prieteni inviți în cadrul Platformei primești Planul Premium, respectiv pentru un prieten invitat în Volt care și-a obținut scorul FICO primești 3 luni gratuite, pentru doi prieteni invitați în Volt  care și-au obținut scorul FICO primești 6 luni gratuite,  pentru trei prieteni invitați în Volt  care și-au obținut scorul FICO primești 9 luni gratuite, pentru patru prieteni invitați în Volt  care și-au obținut scorul FICO primești 12 luni gratuite, în cadrul Planului Premium.

Invitațiile transmise noilor utilizatori vor fi validate doar în situația în care fiecare dintre titularii numerelor de telefon către care ați transmis invitațiile își creează cont în cadrul Platformei și își verifică scorul FICO.

Mai există alte două modalități pentru obținerea Planului Premium: 1) printr-un abonament lunar sau anual achitat în Volt (costul actual este afișat în aplicație) și 2) la obținerea unei linii de credit Delfin din aplicație. Atât timp cât linia de credit este activă, userii vor beneficia de Planul Premium. Termenii de utilizare pentru linia de credit Delfin fac parte din oferta Ocean Credit IFN S.A. („Ocean Credit”).

 • Într-o perioadă de 30 de zile, utilizatorii Planului Premium pot efectua transferuri a căror valoarea cumulată nu poate depăși 4000 de lei. Perioada de 30 de zile se calculează de la data activării Planului și este supusă reînnoirii pe toată perioada de valabilitate a Planului.
 • Perioada de valabilitate a Planului Premium este de 12 luni de la data validării invitațiilor transmise.
 • Sub rezerva limitei valorii cumulate a transferurilor efectuate într-o perioadă de 30 de zile (i.e. 4000 de lei), utilizatorii Planului Premium pot efectua transferuri cu un comision de 2 lei/transfer, indiferent de valoarea transferată.
 • Sub rezerva dispozițiilor acordării Mandatului de Interogare către Volt, utilizatorii Planului Premium vor obține actualizarea situației înscrierii și a scorului lor de credit (FICO) la fiecare 1 (unu) lună. Pentru evitarea oricărui dubiu, pe perioada de valabilitate de 12 luni a Mandatului de Interogare, Volt va actualiza lunar situația înscrierii la Biroul de Credite și scorului dumneavoastră de credit. Fiecare interogare suplimentară la Biroul de Credite costă 8,99 lei.

Permisiuni și comisioane

Folosind Platforma, autorizați Banca să inițieze și să efectueze transferuri în numele dvs. prin inițierea de ordine de plată.

 • Pentru folosirea serviciilor de furnizare a scorului de credit (FICO), acordați un mandat special expres către Volt în vederea interogării evidențelor Biroului de Credit în numele și pe seama dumneavoastră, în condițiile art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.
 • Volt percepe comisioane în legătură cu transferurile pentru care oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, în funcție de Planul dvs. activ.
 • Comisioanele percepute de Volt sau de emitentul cardului dvs. vor fi deduse din sumele disponibile pe cardul dvs. înregistrat pe Platformă și folosit pentru transferul efectiv. Vă rugăm să verificați orice comisioane care pot fi suportate pentru utilizarea Platformei în conformitate cu politicile instituției emitente a cardului dvs. înregistrat în Platformă.

Efectuarea tranzacțiilor

 • Platforma oferă suport tehnic pentru efectuarea de transferuri instantanee de bani între dumneavoastră și alte persoane fizice deținătoare de carduri Visa sau Mastercard. Rezervele privind prelungirea duratei de procesare a unui transfer, prevăzute în secțiunea Serviciile de transfer de bani, rămân aplicabile.
 • În vederea inițierii unei operațiuni de transfer instantaneu de bani în cadrul Platformei, dvs. furnizați, în mod obligatoriu, suma pe care doriți să o transferați, destinatarul transferului și cardul pe care intenționați să îl utilizați pentru efectuarea transferului. Ulterior acceptării transferului de către destinatar, Platforma facilitează inițierea de către Bancă a operațiunilor de efectuare a transferului.
 • Pentru fiecare operațiune de transfer inițiată de dvs. și aprobată de către destinatar, Platforma asigură infrastructura tehnică pentru inițierea ordinului de plată de către Bancă. Ulterior, instrucțiunile de plată sunt validate de către Bancă și transferate către Romcard. Verificarea condițiilor necesare procesării transferului, inclusiv, dar fără a se limita la, verificarea conturilor implicate în operațiunea de transfer, verificarea disponibilității fondurilor plătitorului și alte asemenea, se realizează de către Romcard.
 • Cu ocazia efectuării primului transfer (i.e. transferul inițial) către un destinatar (utilizator al Platformei) acesta va avea posibilitatea de a accepta sau refuza transferul. În situația în care destinatarul acceptă efectuarea transferului inițial, pentru orice alt transfer ulterior către același utilizator al Platformei nu va mai fi necesară obținerea unei noi aprobări. Transferurile care nu sunt acceptate ori refuzate de către destinatarul acestora în termen de 6 zile de la inițiere vor fi considerate expirate.
 • În calitate de utilizator al platformei puteți avea și calitatea de destinatar al unui transfer inițiat de un alt utilizator care nu v-a mai transferat anterior bani utilizând Platforma. Într-o asemenea situație dispozițiile menționate în punctul anterior vor fi aplicabile în mod corespunzător.
 • De asemenea, în calitate de utilizator al Platformei, aveți posibilitatea de a solicita unui alt utilizator efectuarea unui transfer de bani prin intermediul Platformei. În această situație utilizatorul poate accepta sau refuza solicitarea dvs. În situația în care solicitarea este acceptată transferul va fi inițiat în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni și veți deveni destinatar al respectivei operațiuni de transfer. Solicitările de transfer refuzate sau neacceptate în termen de 6 zile de la inițiere vor fi considerate expirate.
 • Stadiul procesului de efectuare a transferului solicitat este afișat corespunzător în cadrul Platformei. În situația expirării transferului ori a intervenirii a cel puțin unuia dintre motivele de refuz menționate în secțiunea Expirare, reziliere și suspendare, veți fi informat cu privire la imposibilitatea efectuării transferului al cărui inițiator sau destinatar sunteți, precum și la motivul acesteia.

Expirare, reziliere și suspendare

Accesul dvs. la Platformă nu expiră și va rămâne valabil până la intervenirea unei clauze de reziliere a contractului în temeiul căruia utilizați Platforma. Totuși, în cazul în care cardul dvs. expira, vi se va cere să vă înregistrați noul card pentru a utiliza Platforma.

 • Puteți anula înregistrarea dvs. în cadrul Platformei, cu consecința rezilierii contractului în temeiul căruia utilizați Platforma, în orice moment, prin (I) ștergerea profilului dvs. sau prin (II) ștergerea cardului înregistrat în cadrul Platformei.
 • Atunci când inițiați procedura de ștergere a profilului, Platforma va procesa ștergerea după 30 de zile de la data inițierii. Este posibil de a anula această procedură în decursul acestor 30 de zile, dacă v-ați răzgândit între timp.
 • Ștergerea datelor se efectuează în concordanță cu regulile GDPR.
 • Rezilierea nu are drept consecință ștergerea datelor dvs. personale și financiare pe care le Volt sau Banca le deține ca urmare a utilizării Platformei de către dvs. Conform prevederilor legale, Volt și/sau Banca vor continua să stocheze aceste date, după caz, inclusiv istoricul tranzacțiilor dvs., pentru perioada de timp prevăzută de legislația aplicabilă. Pentru o explicație detaliată, consultați politica noastră de confidențialitate.
 • În situația în care ștergeți toate cardurile înregistrate pe Platformă, nu veți mai putea folosi funcționalitățile de transfer de bani din cadrul Platformei. Veți putea, însă, în mod gratuit, să continuați utilizarea serviciilor de chat.

Volt poate decide rezilierea unilaterală a contractului în temeiul căruia utilizați Platforma, cu consecința închiderii contului dvs. și a restricționării accesului în cadrul Platformei. Cauzele unei astfel de situații includ, fără a se limita la:

 • dacă avem un motiv întemeiat să suspectăm că aveți un comportament fraudulos;
 • dacă nu ne-ați furnizat orice informații de care avem nevoie pentru funcționarea Platformei, sau dacă avem motive întemeiate să credem că informațiile pe care le-ați oferit sunt incorecte sau neadevărate;
 • dacă acționați într-o manieră care este amenințătoare sau abuzivă față de personalul nostru, sau față de oricare din reprezentanții noștri;
 • dacă ați încălcat acești Termeni de Utilizare într-un mod grav sau repetat și dacă nu ați remediat situația într-un interval rezonabil de timp din momentul în care v-am rugat să faceți acest lucru;
 • dacă avem un motiv întemeiat să credem că folosirea de către dvs. a Platformei este dăunătoare pentru noi sau pentru software-ul, sistemele sau hardware-ul nostru;
 • dacă v-am solicitat să ne returnați bani pe care ni-i datorați și dvs. nu ați făcut acest lucru într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă trebuie să facem acest lucru în temeiul oricărei legi, reglementări, hotărâri judecătorești sau instrucțiuni primite de la Protecția Consumatorului sau altă autoritate competentă.

Dacă este posibil, vă vom notifica cât mai curând înainte să procedăm astfel, sau imediat după aceea, oferindu-vă motivele noastre, dacă informarea dvs. nu va compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar fi în alt fel ilegală.

Putem, de asemenea, să decidem refuzul accesului dvs. la Platformă pentru alte motive. În acest caz, vă vom contacta prin intermediul Platformei cu cel puțin 2 luni înainte de rezilierea contractului cu dvs.

Printre alte motive, procesarea unui transfer poate fi refuzată dacă:

 • nu există fonduri suficiente pe cardul dvs. la momentul tranzacției pentru a acoperi valoarea transferului și a oricăror comisioane aplicabile;
 • avem motive rezonabile să credem că ați încălcat acești Termeni de utilizare a serviciului;
 • transferul inițiat conduce la depășirea limitelor aplicabile contului dvs. de Utilizator;
 • vom considera transferul dvs. drept suspect sau potențial ilegal;
 • din cauza erorilor, problemelor (tehnice, fie de alt fel) sau identificarea oricărui alt motiv de refuz de către procesatorul de plăți.
 • instituția emitentă a cardului dvs. sau instituția emitentă a cardului destinatarului transferului refuză efectuarea acestuia.

Comunitatea Volt

Aspecte generale:

 • Comunitatea Volt este formată din toți Utilizatorii Volt care și-au manifestat acordul în acest sens.
 • În cadrul secțiunii corespunzătoare Comunității Volt, aveți posibilitatea de a vizualiza Utilizatorii care se regăsesc în agenda dvs. telefonică și/sau în lista prietenilor dvs. din cadrul rețelei de socializare Facebook, dar și alți Utilizatori ai Platformei.
 • Din cadrul secțiunii corespunzătoare Comunității Volt, aveți posibilitatea de a accesa pagina de profil a altor Utilizatori și de a vizualiza datele pe care acești Utilizatori au ales să le partajeze cu restul Comunității Volt, inclusiv, dar fără a se limita la, numele Utilizatorilor, fotografia de profil, locația înregistrată în Volt, scorul rezultat din interogarea evidențelor Biroului de Credit și numărul de interogări ale evidențelor Biroului de Credit efectuate prin intermediul Platformei
 • În măsura în care dumneavoastră și un alt Utilizator din cadrul Comunității Volt v-ați manifestat acordul de a recepționa mesaje, veți putea iniția și menține conversații text cu Utilizatorul în cauză.

Permisiuni aplicabile Comunității Volt

 • ‍În cadrul Comunității Volt, aveți posibilitatea de a vă configura propria pagină de profil și de a afișa anumite informații prin intermediul cărora ceilalți membri ai Comunității Volt să vă poată identifica. În înțelesul prezenților Termeni de Utilizare, alegerile asupra informațiilor și/sau datelor cu caracter personal pe care la afișați în cadrul paginii dumneavoastră de profil vor fi denumite în continuare Permisiuni.
 • În cadrul Comunității Volt, există Permisiuni obligatorii și Permisiuni opționale. Permisiunile obligatorii reprezintă acele informații și date cu caracter personal în absența cărora pagina dumneavoastră de profil din cadrul Comunității Volt nu poate funcționa conform prezenților Termeni de Utilizare. Permisiunile obligatorii cuprind numele, fotografia de profil, locația înregistrată în Volt, vechimea istoricului dumneavoastră de creditare, precum și variația scorului dumneavoastră de credit de la ultima interogare efectuată prin intermediul Platformei – în funcție de evoluția funcționalităților Comunității Volt și de exigențele Utilizatorilor în materie de socializare, Permisiunile obligatorii pot fi restrânse sau suplimentate cu alte informații, însă veți fi permanent înștiințat cu privire la aceste modificări, iar afișarea oricăror date noi în cadrul paginii de profil se va face numai cu acordul dumneavoastră. În măsura în care nu doriți ca informațiile și datele cu caracter personal incluse în Permisiunile obligatorii să fie publice pentru ceilalți Utilizatori din cadrul Comunității Volt, aveți posibilitatea de a părăsi Comunitatea Volt și de a utiliza celelalte funcționalități ale Platformei.
 • Permisiunile opționale reprezintă informații pe care le puteți partaja sau nu cu restul membrilor Comunității Volt. În funcție de Permisiunile opționale acordate, funcționalitățile Comunității Volt pot fi limitate total sau parțial pentru dumneavoastră. Sub acest aspect, aveți posibilitatea de a nu afișa anumite informații pe pagina dumneavoastră din cadrul Comunității Volt – în această situație, ceilalți membri ai Comunității Volt nu vor putea vizualiza informațiile pe care dumneavoastră ați ales să le ascundeți, și nici dumneavoastră nu veți putea vizualiza respectivele informații referitoare la alți membri ai Comunității Volt.
 • Având în vedere că prezența dumneavoastră în cadrul Comunității Volt este rezultatul acordului dumneavoastră informat în acest sens, vă puteți retrage oricând consimțământul referitor la participarea în cadrul Comunității Volt și/sau acordarea unora sau tuturor Permisiunilor opționale, din setările contului dumneavoastră. În cazul în care optați pentru părăsirea Comunității Volt, veți avea în continuare acces la restul funcționalităților Platformei, însă restul membrilor Comunității Volt nu vor mai avea acces la pagina dumneavoastră de profil și nici la informațiile dumneavoastră asociate Permisiunilor obligatorii și opționale. În același sens, dacă părăsiți Comunitatea Volt nu veți mai putea vizualiza paginile de profil ale membrilor Comunității Volt și nici informațiile asociate acestora.

Reguli de conduită aplicabile Comunității Volt

În interacțiunea cu restul membrilor Comunității Volt, sunt interzise violența, hărțuirea sau alte tipuri de comportament ofensator sau agresiv. Contactați-ne și întrerupeți comunicarea cu un Utilizator în situația în care sesizați încălcări ale termenilor noștri, inclusiv:

 • cereri de bani sau donații din partea unor persoane necunoscute,
 • prezența în aplicație a unor utilizatori minori,
 • hărțuire, amenințări sau mesaje jignitoare,
 • comportament inadecvat,
 • profiluri frauduloase sau mincinoase,
 • tentative de fraude sau înșelăciune,
 • SPAM sau transmiterea de linkuri externe,
 • tentative de a vinde produse sau servicii.

Accesarea și părăsirea Comunității Volt sunt posibilități lăsate la libera apreciere a Utilizatorilor. Cu toate acestea, în măsura în care detectăm o utilizare abuzivă a Comunității Volt, inclusiv, dar fără a se limita la, accesarea și părăsirea Comunității Volt în mod succesiv, pe perioade scurte de timp, ori folosirea informațiilor accesate prin utilizarea Comunității Volt în scopuri contrare celor recunoscute de prezenții Termeni de Utilizare ori de alte reglementări aplicabile, ne rezervăm dreptul de a vă restricționa accesul la Comunitatea Volt și/sau la contul dumneavoastră de Utilizator. Restricționarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator și/sau la Comunitatea Volt poate fi temporară ori permanentă, în funcție de gravitatea încălcării prezenților Termeni de Utilizare.

Activitate ilegală

Veți depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni folosirea Platformei de plată pentru comerț ilegal, tranzacții financiare ilegale sau legalizarea unor venituri ilegale.

 • Vi se interzice utilizarea Platformei în scopul legalizării veniturilor ilegale, a activităților ilegale, a comerțului ilegal, în scopuri de afaceri și pentru orice alte tranzacții efectuate cu încălcarea legilor aplicabile în țara dvs. și în Europa.

Securitate

Toate tranzacțiile efectuate în cadrul Platformei sunt criptate, iar datele dvs. bancare private nu vor fi stocate în niciun moment în cadrul serverelor asociate Platformei, acestea fiind procesate prin sistemul Romcard.

 • Împreună cu partenerii Volt, am dezvoltat sisteme de securitate sigure, supuse unei permanente actualizări. Platforma este conectată la un centru de date performant și au fost implementate măsuri de prevenire a riscurilor privind atacurile cibernetice.

Nu transmiteți niciodată bani către persoane necunoscute. Volt sau reprezentații Volt nu vă vor solicita niciodată efectuarea de transferuri către niciun Utilizator. Dați dovadă de prudență în efectuarea transferurilor și contactați-ne în situația unor cereri de transfer de bani/donații primite din partea unor persoane necunoscute. Dacă transmiteți bani către o persoană necunoscută/care vă solicită bani sub o identitate falsă sau într-un alt mod fraudulos, noi vom trata aceste tranzacții drept valabile și autorizate de dvs. și nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună care ar putea apărea ca rezultat al acestora. Deși Volt depune toate eforturile rezonabile pentru încurajarea unei conduite respectuoase între Utilizatori, nu răspundem pentru conduita niciunui Utilizator din cadrul Comunității Volt.

Contactați-ne, imediat ce este posibil, în cazul în care este posibil ca detaliile dvs. de securitate să fi fost utilizate fără permisiunea dvs. Dacă dvs. considerați că o tranzacție nu este autorizată de dvs. și a fost procesată sau a fost executată incorect, contactați prompt și fără întârziere banca emitentă a cardului dvs. Orice întârziere în notificare va duce la răspunderea dvs. pentru orice pierderi.

Vă rugăm sa rețineți că nu suntem răspunzători față de dvs. dacă introduceți in mod incorect datele destinatarului unui transfer.

Codul PIN

Codul PIN aferent contului dvs. de utilizator al Platformei va fi solicitat ori de câte ori vă conectați la Platformă.

Dacă introduceți greșit codul PIN, de 3 ori consecutiv, accesul dvs. la cont va fi blocat timp de 20 de secunde.

Volt nu vă va solicita niciodată, prin e-mail, telefon ori alte mijloace de comunicare, datele de acces la contul dvs. de utilizator. Asigurați-vă că nu transmiteți nimănui datele dvs. de acces la contul dvs. de utilizator.

Este responsabilitatea dvs. să păstrați confidențialitatea contului dvs. de utilizator. Dați întotdeauna dovadă de atenție și prudență atunci când vă conectați la contul dvs. Volt folosind un dispozitiv mobil care nu vă aparține sau care este folosit în comun.

Amprenta digitală

Dacă dispozitivul de pe care utilizați Platforma permite acest lucru, vă veți putea securiza contul de utilizator prin amprentă digitală.

Confidențialitate

 • Este responsabilitatea dvs. să pastrati confidențialitatea și să nu dezvăluiți niciodată nimănui datele dvs. personale si/sau elementele de securitate ale cardurilor. Dacă o altă persoană obține acces la informațiile dvs. prin finalizarea tuturor procedurilor de identificare si securitate, noi vom fi îndreptățiți să tratăm orice tranzacție și alte tranzacții efectuate de acea persoană drept valabile și autorizate de dvs. și nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună care ar putea apărea ca rezultat al acestora.
 • Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare a Platformei, sunteți de acord ca Volt să prelucreze datele dvs. cu caracter personal conform politicii de confidențialitate.
 • Dacă ne contactați referitor la serviciul nostru, sunteți de acord că putem reține si stoca, de asemenea, numele dvs. și datele de contact (de exemplu, adresa de email, numărul de telefon) și mesajul dvs. pentru a vă transmite răspunsul nostru, cat și din motive de asigurare a calității.

Actualizarea Platformei

Periodic, putem implementa modificări sau actualizări la nivelul Platformei. În funcție de tipul modificării realizate asupra Platformei, este posibil ca dvs. să nu puteți accesa serviciile disponibile în cadrul Platformei până când nu descărcați ultima variantă a acesteia și acceptați Termenii de Utilizare actualizați în consecință.

Modificarea Termenilor de Utilizare

Periodic, putem modifica Termenii de Utilizare a Platformei din diverse motive, inclusiv:

 • în cazul în care considerăm că facem Termenii de Utilizare mai ușor de înțeles sau mai utili pentru dvs.;
 • pentru a reflecta modul de conducere a afacerii noastre, în special dacă modificarea este necesară din cauza unei modificări a modului în care este oferit orice sistem sau tehnologie financiară;
 • pentru a reflecta cerințele legale sau de reglementare care ni se aplică;
 • pentru a reflecta modificările costurilor de conducere a afacerii noastre;
 • deoarece modificăm sau introducem servicii sau produse noi care afectează serviciile sau produsele noastre existente, acoperite de acești Termeni de Utilizare.

Vă rugăm să consultați în mod regulat site-ul web pentru a verifica modificările aduse prezenților Termeni de Utilizare.

În situația unor modificări asupra acestor Termeni de Utilizare, care să schimbe condițiile esențiale sau costurile aplicabile contului dumneavoastră, veți fi notificat cu cel puțin 2 (două) luni înainte de data la care orice astfel de modificări vor intra în vigoare, prin intermediul site-ului web www.volt.ro.

Dacă nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenilor de Utilizare a Platformei, ne veți putea informa în acest sens pîna la data intrării în vigoare a modificărilor. Vom trata comunicarea dvs. ca pe o notificare de reziliere a acordului dintre noi și dvs. În acest sens, vă învederăm faptul că aveți dreptul de a rezilia acordul dintre noi dvs. în mod gratuit și fără termen de preaviz, cu efect de la data la care s-ar fi aplicat modificările.

După data intrării în vigoare a oricăror modificări privind Termenii de Utilizare, absența unui refuz formulat în scris de către dvs. referitor la modificări și continuarea utilizării Platformei va constitui acceptarea dvs. a unor astfel de modificări.

Clauze privind răspunderea

Vom face tot ce este posibil în mod rezonabil pentru a ne asigura că serviciile noastre nu sunt întrerupte și să sunt accesibile la o viteză rezonabilă. Cu toate acestea, nu putem promite că va fi întotdeauna așa sau că serviciile nu vor avea erori. Serviciile oferite de Volt au la bază inclusiv raporturi juridice încheiate cu terți, iar din acest motiv se pot realiza erori care pot conduce, uneori, la întreruperi ale serviciilor noastre.

Orice obligație din partea noastră privind acești Termeni de Utilizare va fi supusă excluderilor și limitelor stabilite prin această clauză.

Nu vom fi responsabili pentru pierderi rezultate din nerespectarea de către noi a obligațiilor legate de plățile în și din contul dvs, ca urmare a:

 • unei cerințe legale sau de reglementare;
 • unor evenimente neprevăzute pe care nu le putem controla, care nu au putut fi evitate la momentul respectiv.

Periodic, anunțat sau neanunțat, utilizarea Platformei poate fi întreruptă (de exemplu, atunci când efectuam lucrări de întreținere). Dacă se întâmplă aceasta, se poate – printre altele – să nu puteți:

 • înregistra cardurile;
 • utiliza Platforma în scopul efectuării transferurilor;
 • utiliza oricare sau toate funcționalitățile Platformei.

Acolo unde sunt debitate incorect sume din cardul dvs. răspunderea Băncii va fi limitată la plata către dvs. a unei sume echivalente. Orice debitare neautorizată sau incorectă a cardului dvs. trebuie notificată Băncii și Volt de către dvs. în termen de 13 luni de la data debitării.

Date de Contact

Ne puteți contacta cu privire la orice aspect legal de utilizarea și funcționarea Platformei, precum si eventualele reclamatii folosind următoarele date de contact:

VOLT FINANCE SA

Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, București

suport@volt.ro

LIBRA INTERNET BANK SA

Bucuresti, Calea Vitan nr.6-6A, tronson B, C, et.1, 6, 9, 13, cladirea Phoenix Tower, sector 3

Formularul de reclamații este disponibilă pe site-ul web www.librabank.ro

Orice plângeri referitoare la funcționarea Platformei vor fi soluționate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data formulării acestora. În situația excepțională în care răspunsul la plângerea dvs. nu poate fi furnizat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința Volt ori a Băncii, vă vom transmite un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele întârzierii răspunsului definitiv și termenul în care va fi furnizat răspunsul final. În nicio situație, termenul pentru furnizarea răspunsului final nu va depăși 35 de zile lucrătoare de la data primirii plângerii.

În măsura în care nu sunteți mulțumit de răspunsul furnizat în condițiile prevăzute anterior și doriți formularea unei reclamații cu privire la serviciile pentru care Volt oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, vă puteți adresa, în condițiile reglementărilor aplicabile, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Băncii Naționale a României sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

Informații generale

 • Acești Termeni de Utilizare vi se adresează personal și nu puteți cesiona sau transfera în alt fel drepturile și obligațiile dvs. din cadrul acestora. Putem cesiona sau transfera avantajele sau obligațiile acestor Termeni de Utilizare către o altă entitate în orice moment, cu o notificare de două luni în avans. Dacă vom proceda astfel, drepturile dvs. nu vor fi afectate.
 • Acești Termeni de Utilizare vor fi guvernați de legile din România. Toate disputele care derivă din aceștia sau se referă la acești Termeni de utilizare a serviciului vor fi soluționate de instanțele competente din România, exceptând cazul în care legislația Uniunii Europene ar impune ca o anume dispută să fie rezolvată de instanțele dintr-o altă jurisdicție.
 • Acești Termeni de Utilizare sunt redactați în limba română și constituie întregul acord dintre dvs. și Volt referitor la utilizarea Platformei, prevalând și înlocuind orice și toate acordurile anterioare având același obiect.
 • Putem angaja serviciile uneia sau mai multor entități afiliate, subsidiare, agenții sau subcontractanți pentru a ne îndeplini obligațiile.

🍪 Cookie-urile ne îndulcesc viața

Acceptând stocarea cookie-urilor, experiența ta cu Volt e mult mai sigură și optimizată pentru preferințele tale. Află mai multe din Politica de cookies