Termenii de utilizare ai serviciului Volt

Actualizat la 18 iulie 2024

De ce sunt importante aceste informații?

 • Acest document prezintă termenii și condițiile de utilizare (denumiți în continuare Termenii de Utilizare) pentru contul dvs. Volt și serviciile conexe acestuia, aplicabili la utilizarea serviciilor oferite prin intermediul Platformei (denumită în continuare Platforma). Asigurați-vă că parcurgeți cu atenție informațiile cuprinse în prezentul document înaintea utilizării Platformei.
 • Prezenții Termeni de Utilizare sunt valabili pe toată durata utilizării de către dvs. a serviciilor Platformei, inclusiv a serviciilor conexe oferite prin intermediul componentei tip marketplace a Platformei (denumită în continuare Componenta Marketplace).
 • Puteți vizualiza oricând o copie electronică a prezentului document, prin intermediul Platformei. Pentru a folosi toate funcționalitățile Platformei, trebuie să fiți conectați la internet.
 • Acești Termeni de Utilizare sunt emiși de către Volt Finance SA (o societate pe acțiuni cu sediul înregistrat la adresa Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1251/16.12.2016, cod unic de înregistrare 35545523, denumită în continuare Volt) și reglementează serviciile de plată pentru care Volt oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, precum și funcționarea Componentei Marketplace. Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, înțelegeți și confirmați acordul dvs. cu privire la utilizarea Platformei în termenii și condițiile stipulate în prezentul document.
 • În măsura în care doriți clarificări suplimentare cu privire la orice aspect cuprins în prezenții Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact indicate în Date de Contact  de mai jos.

Platforma

 • Platforma facilitează accesul Utilizatorilor la următoarele servicii: (1) furnizarea situației înscrierii și a scorului de credit (FICO) calculat de către Biroul de Credit în temeiul unui mandat expres oferit de Utilizatori în acest scop, în vederea identificării celor mai avantajoase alternative de creditare pentru fiecare Utilizator și a monitorizării bonității financiare a Utilizatorilor (2) promovarea de oferte de creditare ale instituțiilor de credit partenere (3) interacțiunea cu restul membrilor din cadrul comunității de Utilizatori Volt (denumită în continuare Comunitatea Volt), (4) servicii de cashback.

Serviciile de furnizare a situației înscrierii si a scorului de credit (FICO) calculat de Biroul de Credit S.A.

 • Prin intermediul Platformei și cu acordul dumneavoastră expres, puteți acorda către Volt un mandat special de interogare (denumit în continuare Mandatul de Interogare) a evidențelor Biroului de Credit S.A. (denumit în continuare Biroul de Credit) în temeiul căruia Volt va obține informațiile referitoare la istoricul dumneavoastră de creditare și va furniza prin intermediul Platformei situația înscrierii dumneavoastră în Biroul de Credit.
 • Accesul Volt la datele Utilizatorilor înregistrate în Biroul de Credit se realizează în baza dreptului de acces la date a persoanei vizate, conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Ca urmare a efectuării operațiunilor de interogare efectuate în temeiul Mandatului de Interogare, Platforma va afișa date extrase din situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO). De asemenea, vă va fi furnizată și situația completă a înscrierii dumneavoastră în evidențele Biroului de Credit, prin intermediul poștei electronice.
 • Mandatul de Interogare va fi valabil pentru o perioadă de 12 luni și va fi utilizat de către Volt în limita necesară pentru actualizarea situației înscrierii și scorului dumneavoastră de credit la perioadele de timp corespunzătoarele opțiunii dumneavoastră.
 • Mandatul de Interogare poate fi revocat oricând prin selectarea opțiunii corespunzătoare din setările contului dumneavoastră Volt.
 • În situația în care acordați Mandatul de Interogare, Volt va interoga evidențele Biroului de Credit și va actualiza și furniza situația înscrierii și scorul de dumneavoastră de credit, la perioadele de timp corespunzătoare opțiunii dumneavoastră.
 • În situația în care veți opta în acest sens, veți avea posibilitatea de a afișa pe pagina dvs. de profil din cadrul Platformei numărul interogărilor pe care le-ați efectuat în relație cu Biroul de Credit prin intermediul Platformei, scorul dvs. de credit și variația scorului dvs. de credit.

Serviciile de promovare de oferte de creditare ale instituțiilor de credit partenere

 • Prin intermediul Componentei Marketplace, Platforma promovează serviciile de creditare și/sau de administrare de depozite oferite persoanelor fizice de către instituțiile de credit partenere și facilitează accesul Utilizatorilor interesați către pagina de internet a instituției de credit alese.

Serviciile de cashback

În cadrul Platformei, pot fi afișați comercianți parteneri ai Volt (denumiți în continuare Comercianții Eligibili), care oferă diverse produse sau servicii, cu posibilitatea achiziționării online a acestora din urmă.

Serviciul de cashback (denumit în continuare Serviciul Cashback) permite Utilizatorilor să primească, sub formă de sumă disponibilă pentru achiziții ulterioare de la un Comerciant Eligibil, un procent (denumit în continuare Cashback) din suma cheltuită pentru achiziționarea, ca urmare a intermedierii realizate prin Platformă, a unui produs sau serviciu de la un Comerciant Eligibil.

Cashbackul aferent unui produs sau serviciu achiziționat de la Comercianții Eligibili este indicat în interfața Platformei. Cuantumul Cashbackului este stabilit de Comercianții Eligibili și, prin urmare, poate să difere în cazul fiecărui Comerciant Eligibil.

Pentru acordarea Cashbackului aferent unei achiziții, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Inițierea achiziției să fie realizată din Platformă; cu alte cuvinte, trebuie ca pagina de internet a Comerciantului Eligibil să fie accesată direct ca urmare a selectării Comerciantului Eligibil afișat în Platformă. De exemplu, condiția nu se consideră îndeplinită dacă aflați despre serviciile unui Comerciant Eligibil din platformă, însă achiziționați servicii de la acesta ca urmare a căutării manuale a magazinului Comerciantului Eligibil printr-un motor de căutare,
 • Finalizarea achiziției să fie confirmată de către Partenerul Eligibil,
 • Achiziția să fie realizată în conformitate cu termenii și condițiile Partenerului Eligibil,
 • Comerciantul Eligibil să vireze Cashbackul aferent achiziției către Volt

Cashbackul acordat unui Utilizator poate fi utilizat doar de către acel Utilizator la achiziții ulterioare realizate, prin intermediul Platformei, de la același Comerciant Eligibil. Valoarea Cashbackului poate fi vizualizată din contul dvs. de utilizator. Utilizarea Cashbackului are ca efect realizarea achiziției la un preț redus cu valoarea Cashbackului acumulat de la Comerciantul Eligibil. Cashbackul nu reprezintă o sumă de bani, un depozit bancar, un card de credit ori alt instrument de plată și, prin urmare, Cashbackul acumulat nu poate fi achitat Utilizatorului în niciun mod.

Cashbackul obținut ca urmare a efectuării mai multor achiziții de la același Comerciant Eligibil se cumulează și este indicat în contul dvs. de utilizator, în mod simbolic, sub forma unei cifre sau a unui număr urmat de simbolul „L”/„lei” – totuși, este important să cunoașteți faptul că valoarea Cashbackului acumulat nu reprezintă o sumă de bani stocată într-un portofel digital; prin urmare, Cashbackul acumulat nu poate fi retras în niciun mod.

Cashbackul acumulat nu poate fi utilizat integral la o singură achiziție, ci numai în limitele afișate în cadrul Platformei. De asemenea, cu ocazia acordării Cashbackului, Volt va reține un comision din valoarea acestuia – de regulă, cuantumul acestui comision este situat între 5 și 10% din valoarea Cashbackului; asigură-te că analizezi cu atenție fiecare achiziție verificată, pentru a identifica condițiile și comisioanele specifice fiecărei tranzacții.

Sub rezerva îndeplinii condițiilor pentru acordarea Cashbackului aferent unei achiziții, termenul pentru plata Cashbackului de către Comerciantul Eligibil către Volt poate să difere de la achiziție la achiziție; totuși, cei mai mulți comercianți online achită sumele cu titlu de cashback după încheierea perioadei de returnare a produselor pe care cumpărătorul le-a achiziționat

Comercianții Eligibili sunt terți față de Volt. Volt nu este vânzător al bunurilor ori prestator al serviciilor achiziționate de Utilizatori de la Comercianții Eligibili și, prin urmare, nu este răspunzător pentru calitatea, integritatea, conformitatea ori livrarea bunurilor sau serviciilor. Comerciantul Eligibil este răspunzător pentru executarea obligațiilor asumate față de Utilizator în legătură cu achiziția realizată. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că Volt nu are niciun control și nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul paginii de internet, a produselor sau serviciilor niciunui Comerciant Eligibil.

Modul și locul în care sunt afișați Comercianții Eligibili în carul Platformei este determinat de noi în funcție de o serie de factori; de exemplu, este posibil ca un Comerciant Eligibil să achite un anumit comision, ceea ce poate afecta locul în care ofertele sale sunt afișate în cadrul Platformei. Cu toate acestea, sunteți singurul responsabil pentru alegerea Comercianților Eligibili de la care doriți să achiziționați produse sau servicii, iar Volt nu îndeamnă, direct sau indirect, la achiziționarea unor anumite produse sau servicii.

Proprietate intelectuală

 • Toată creația grafică, conținutul disponibil în cadrul Platformei și materialele audio-video accesate sunt proprietatea Volt. Fac excepție informațiile sau elementele grafice aparținând altor entități, acestea fiind proprietatea partenerilor Volt.
 • Orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în cadrul Platformei conține informații confidențiale care fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală al Volt și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.
 • În ceea ce privește software-urile utilizate de către Biroul de Credit în vederea calculării scorului de credit (FICO), precum și informațiile referitoare la situația înscrierii dumneavoastră în Biroul de Credit, acestea fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor corespunzători ori ale Biroului de Credit, după caz.
 • Utilizatorul nu va reproduce, copia, vinde sau exploata serviciile, informațiile sau orice alte elemente la care are acces ca urmare a utilizării Platformei, în parte sau complet. Utilizatorului îi sunt interzise modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul Platformei.
 • Sub condiția acceptării de către dvs. a Termenilor de Utilizare, deveniți titularul unui drept neexclusiv și incesibil de utilizare a Platformei în condițiile prevăzute în prezentul document. Volt își rezervă orice alte drepturi asupra Platformei.

Eligibilitate

Pentru a fi eligibil în vederea utilizării Platformei, trebuie să îndepliniți, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • trebuie să aveți cel puțin 18 ani împliniți la data înregistrării contului;
 • trebuie să dețineți un cont valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, pe care să îl utilizați în cadrul procedurii de înregistrare și validare ca utilizator al Platformei;
 • trebuie să dețineți un număr de telefon valabil, emis de către un operator de telefonie mobilă din România;
 • trebuie să vă exprimați acordul privind Termenii de Utilizare a Platformei și respectați întocmai Termenii de Utilizare;
 • trebuie să nu fiți un utilizator al cărui cont a fost închis în trecut de către Volt;

Deschiderea contului în vederea utilizării Platformei

 • Aplicația corespunzătoare Platformei poate fi descărcată gratuit prin AppStore sau Google Play.
 • Pentru a deveni utilizator al Platformei, trebuie să vă creați un cont de utilizator în cadrul Platformei utilizând contul dvs. valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, precum și numărul dvs. de telefon valabil, emis de către un operator de telefonie mobilă din România
 • Nu veți putea folosi Platforma sau orice parte a funcționalității sale până când nu veți furniza informațiile solicitate pentru deschiderea contului dvs. în cadrul Platformei.
 • Pentru respectarea reglementărilor aplicabile Platformei, Volt vă poate solicita informații sau documente suplimentare, necesare pentru efectuarea procesului de cunoaștere a clientelei.

Utilizarea Platformei

 • După ce veți fi validat ca utilizator, veți putea utiliza Platforma sub rezerva plății tuturor tarifelor aplicabile și respectării acestor Termeni de Utilizare.
 • Autentificarea în cadrul Platformei se face pe baza contului dvs. valabil înregistrat în cadrul rețelei Google sau Facebook, precum și a numărului dvs. de telefon.
 • Veți putea utiliza Platforma doar în scopuri personale. Platforma nu va fi folosită pentru activitățile de afaceri, comerț ilegal, tranzacții financiare ilegale sau legalizarea veniturilor ilegale și orice alte tranzacții efectuate cu încălcarea legilor aplicabile în România și a oricărei alte legi internaționale. Vă rugăm să acționați rezonabil și responsabil atunci când utilizați Platforma.
 • De exemplu, Platforma și niciuna dintre funcționalitățile sale nu trebuie folosite, direct sau indirect, în următoarele moduri sau scopuri:
 • pentru scopuri ilegale (de exemplu, comiterea de fraude);
 • într-un mod despre care noi considerăm în mod rezonabil că ar putea aduce prejudicii capacității noastre de a ne furniza serviciile;
 • pentru a controla sau utiliza un cont care nu vă aparține;
 • pentru a permite oricui altcuiva să aibă acces la sau să vă utilizeze contul sau Platforma;

Vizualizarea situației înscrierii și a scorului de credit (FICO)

 • Pentru a vă putea vizualiza scorul de credit (FICO), va fi necesar să vă manifestați consimțământul referitor la termenii de interogare a Biroului de Credit de către Volt.
 • Vă veți putea vizualiza situația înscrierii și scorul de credit (FICO) doar în cazul în care numărul de telefon validat de dumneavoastră în cadrul Platformei corespunde cu unul dintre numerele înregistrate în Biroul de Credit pe numele dumneavoastră.
 • În situația în care există o corespondență la nivelul evidențelor Biroului de Credit între CNP și numărul dumneavoastră de telefon, Biroul de Credit va furniza un cod de 4 cifre, prin SMS, către dumneavoastră. Codul de 4 cifre va trebui introdus în Platformă pentru confirmarea identității dumneavoastră.
 • În situația în care CNP-ul dumneavoastră există în evidențele Biroului de Credit, însă numărul de telefon folosit în aplicație nu corespunde celui înregistrat în evidențele Biroului de Credit, identitatea dumneavoastră va fi verificată prin intermediul unui set de trei întrebări de securitate privind istoricul dumneavoastră de creditare. Dacă nu răspundeți corect la toate cele trei întrebări, nu vi se va furniza acces la situația înscrierii și scorul de credit  afișate cu suportul Biroului de Credit.
 • În situația în care CNP-ul dumneavoastră nu există în evidențele Biroului de Credit, acest fapt vă va fi comunicat.
 • Cu acordul dumneavoastră expres, Platforma va afișa, în funcție de bonitatea financiară determinată de situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO) ofertele de creditare potrivite pentru dumneavoastră oferite de instituțiile de credit partenere.
 • Mandatul de Interogare va fi acordat către Volt pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția situației în care vă manifestați intenția de revocare a Mandatului de Interogare prin selectarea opțiunii corespunzătoare din cadrul Platformei. În această din urmă situație, Mandatul de Interogare va fi revocat imediat, urmând ca pentru o nouă interogare a Biroului de Credit în numele și pe seama dumneavoastră să fie necesar un nou Mandat de Interogare.
 • Volt nu furnizează în niciun moment și în nicio situație scorul dumneavoastră de credit (FICO) sau situația înscrierii către terți sau instituții de credit participante la sistemul Biroului de Credit. Afișarea scorului dumneavoastră de credit în cadrul paginii de profil din Comunitatea Volt este o opțiune pe care Platforma o oferă Utilizatorilor și se realizează numai de către dumneavoastră, prin activarea setării corespunzătoare și acceptarea expresă a Termenilor de Utilizare. Aveți posibilitatea de a reveni oricând asupra opțiunii de a afișa scorul dumneavoastră de credit în cadrul Comunității Volt, din setările contului dumneavoastră de utilizator.
 • Sub rezerva dispozițiilor referitoare la acordarea Mandatului de Interogare către Volt, veți putea obține în mod gratuit prima interogare a situației înscrierii și a scorului dvs. de credit (FICO). Pentru evitarea oricărui dubiu, pe toată durată utilizării Platformei de către dvs., Volt va efectua o singură interogare gratuită a  situației înscrierii și scorului dumneavoastră de credit. Fiecare interogare suplimentară la Biroul de Credite este supusă tarifelor aplicabile.

Dashboardul FICO

 • Dashboardul FICO este secțiunea Aplicației care vă permite vizualizarea și gestionarea informațiilor referitoare la situației înscrierii și a scorului de credit (FICO).
 • Pentru toate interogările efectuate prin Volt, veți putea solicita transmiterea unui e-mail cu Situația Înscrierii la Biroul de Credit, din Dashboardul FICO.
 • Ulterior primei interogări a evidențelor Biroului de Credit, puteți solicita actualizarea informațiilor obținute prin interogarea situației înscrierii și a scorului dvs. de credit (FICO), sub rezerva plății tarifelor aplicabile, afișate în platformă.

Serviciul FICO ANGRO

 • În vederea actualizării informațiilor obținute prin interogarea situației înscrierii și a scorului dvs. de credit (FICO), aveți posibilitatea achitării de actualizări individuale ale informațiilor obținute pe baza interogării evidențelor Biroului de Credit sau a unor pachete de actualizări recurente pe perioade de timp determinate, la tarifele afișate în Platformă, după cum urmează:some text
  • O singură actualizare accesibilă pe o perioadă de 1 lună de la data achiziției pachetului. Informațiile afișate de Volt pe baza situației înscrierii obținute de la Biroul de Credit pot fi vizualizate în Dashboardul FICO doar pentru perioada de o lună de la data achiziției pachetului. Prețul aplicabil la data actualizării termenilor de utilizare este de 24.99 RON/actualizare.
  • Pachetul de 3 actualizări accesibile pe o perioadă de 3 luni de la data achiziției pachetului, actualizările putând fi efectuate cu o recurență de 30 de zile. Informațiile afișate de Volt pe baza situației înscrierii obținute de la Biroul de Credit pot fi vizualizate în Dashboardul FICO doar pentru perioada de 3 luni de la data achiziției pachetului. Prețul aplicabil la data actualizării termenilor de utilizare este de 49.99 RON/pachet, prin aplicarea unei reduceri de 33% față de prețul obișnuit de 74.99 RON/pachet.
  • Pachetul de 12 actualizări accesibile pe o perioadă de 12 luni de la data achiziției pachetului, actualizările putând fi efectuate cu o recurență de 30 de zile. Informațiile afișate de Volt pe baza situației înscrierii obținute de la Biroul de Credit pot fi vizualizate în Dashboardul FICO doar pentru perioada de 12 luni de la data achiziției pachetului. Prețul aplicabil la data actualizării termenilor de utilizare este de 149.9 RON/pachet, prin aplicarea unei reduceri de 50% față de prețul obișnuit de 299.99 RON/pachet.
 • Actualizările incluse în pachetele menționate anterior nu pot fi efectuate mai devreme de data împlinirii perioadei de recurență, afișată în Dashboardul FICO. Totuși, oricând pe perioada de valabilitate a pachetelor menționate anterior, puteți solicita actualizări suplimentare ale situației înscrierii și a scorului dvs. de credit (FICO), sub rezerva achitării tarifului corespunzător afișat în platformă. Prețul aplicabil la data actualizării termenilor de utilizare este de 14.9 RON/actualizare, prin aplicarea unei reduceri de 40% față de prețul obișnuit de 24.99 RON/actualizare.
 • În acest caz, plata va fi singulară și efectuată o singură dată, la început, pentru pachetul ales.

Utilizarea Componentei Marketplace

Prin intermediul Componentei Marketplace integrate în cadrul Platformei, utilizatorii pot vizualiza oferte de creditare și/sau de administrare de depozite oferite de către instituțiile de credit partenere Volt. Anumite oferte de creditare pot fi afișate cu prioritate, în funcție de situația înscrierii și scorul dumneavoastră de credit (FICO).

 • În situația în care sunteți interesat de accesarea unei oferte de credit și/sau de administrare de depozite furnizate de către o instituție de credit parteneră Volt, puteți selecta opțiunea de a fi redirecționat către pagina de internet a instituției de credit ofertante, unde veți iniția demersurile specifice de accesare a ofertei alese.
 • Volt Finance S.A. nu este prestator de servicii de plată și nu este implicat în niciun aspect referitor la negocierea, încheierea și/sau executarea contractelor de credit și/sau de administrare de depozite încheiate de Utilizatori redirecționați prin intermediul Platformei și instituțiile de credit corespunzătoare.

Invitarea altor utilizatori

Puteți iniția invitarea de noi utilizatori în cadrul Platformei prin transmiterea unor invitații SMS către persoanele înregistrate în agenda telefonică a dispozitivului dvs., direct din cadrul Platformei. Pentru a consulta modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm în legătură cu dvs., vă rugăm să consultați politica de confidențialitate.

 • Suplimentar, puteți iniția invitarea de noi utilizatori în cadrul Platformei și prin transmiterea hyperlinkului generat în cadrul Platformei prin orice mijloace electronice de comunicare.
 • În funcție de numărul de utilizatori invitați în cadrul Platformei și, după caz, sub condiția îndeplinirii unor criterii suplimentare, puteți beneficia de funcționalități suplimentare și alte beneficii în cadrul Platformei. Un utilizator este considerat invitat de către dvs. atunci când descarcă aplicația corespunzătoare Platformei, din AppStore sau Google Play, folosind hyperlinkul unic pentru fiecare utilizator, transmis de dvs. prin una dintre metodele alese de invitare a noi utilizatori menționate mai sus și își vizualizează scorul de credit (FICO) prin Volt, în temeiul Mandatului de Interogare acordat către Volt.

Permisiuni și comisioane

 • Pentru folosirea serviciilor de furnizare a scorului de credit (FICO), acordați un mandat special expres către Volt în vederea interogării evidențelor Biroului de Credit în numele și pe seama dumneavoastră, în condițiile art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

Notificări

Pe parcursul utilizării Platformei, vă vom transmite informări referitoare la produsele noastre (de exemplu, ofertele instituțiilor de credit partenere, disponibile în cadrul Componentei Marketplace) și alte mesaje pe care le considerăm de interes pentru dumneavoastră (de exemplu, oferte promoționale). Vom alege cel mai eficient mijloc de comunicare în funcție de informația transmisă, notificările urmând a fi transmise către dumneavoastră prin e-mail, SMS sau notificări push afișate pe dispozitivul dumneavoastră. Pentru a consulta condițiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate Volt; în măsura în care, la orice moment, nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie utilizate în scopuri de marketing, aveți posibilitatea dezabonării de la comunicările corespunzătoare și/sau dezactivării notificărilor push din setările dispozitivului dumneavoastră.

Blocarea contului

Accesul dvs. la Platformă nu expiră și va rămâne valabil până la intervenirea unei clauze de reziliere a contractului în temeiul căruia utilizați Platforma.

 • Puteți solicita Volt blocarea contului, printr-o cerere scrisă adresată la datele de contact prevăzute de prezenții Termeni – cererea va cuprinde datele dvs. de identificare, numele de utilizator, numărul de telefon și motivul solicitării blocării, la care se va atașa și copia cărții de identitate. Volt va opera blocarea contului numai după validarea solicitării. Aceasta poate presupune contactarea dumneavoastră pentru clarificări sau detalii suplimentare. Blocarea contului de utilizator presupune inactivarea contului și nu ștergerea acestuia.
 • Activarea (deblocarea) se va face la cererea scrisă a utilizatorului.
 • Blocarea contului nu are drept consecință ștergerea datelor dvs. personale și financiare pe care le Volt le deține ca urmare a utilizării Platformei de către dvs. Conform prevederilor legale, Volt va continua să stocheze aceste date, după caz, pentru perioada de timp prevăzută de legislația aplicabilă. Pentru o explicație detaliată, consultați politica noastră de confidențialitate.
 • Contul de utilizator Volt va fi activ atât timp cât Utilizatorul îl folosește. Informațile referitoare la solicitările efectuate în contul de utilizator se vor păstra pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data soluționării lor, indiferent de caracterul activ sau inactiv al contului de utilizator. Păstrarea informațiilor referitoare la activitatea contului de utilizator, după blocarea acestuia, este necesară pentru asigurarea informațiilor necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în cadrul unor investigații ale autorităților competente.

Volt poate decide rezilierea unilaterală a contractului în temeiul căruia utilizați Platforma, cu consecința închiderii contului dvs. și a restricționării accesului în cadrul Platformei. Cauzele unei astfel de situații includ, fără a se limita la:

 • dacă avem un motiv întemeiat să suspectăm că aveți un comportament fraudulos;
 • dacă nu ne-ați furnizat orice informații de care avem nevoie pentru funcționarea Platformei, sau dacă avem motive întemeiate să credem că informațiile pe care le-ați oferit sunt incorecte sau neadevărate;
 • dacă acționați într-o manieră care este amenințătoare sau abuzivă față de personalul nostru, sau față de oricare din reprezentanții noștri;
 • dacă ați încălcat acești Termeni de Utilizare într-un mod grav sau repetat și dacă nu ați remediat situația într-un interval rezonabil de timp din momentul în care v-am rugat să faceți acest lucru;
 • dacă avem un motiv întemeiat să credem că folosirea de către dvs. a Platformei este dăunătoare pentru noi sau pentru software-ul, sistemele sau hardware-ul nostru;
 • dacă v-am solicitat să ne returnați bani pe care ni-i datorați și dvs. nu ați făcut acest lucru într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă trebuie să facem acest lucru în temeiul oricărei legi, reglementări, hotărâri judecătorești sau instrucțiuni primite de la Protecția Consumatorului sau altă autoritate competentă.

Dacă este posibil, vă vom notifica cât mai curând înainte să procedăm astfel, sau imediat după aceea, oferindu-vă motivele noastre, dacă informarea dvs. nu va compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar fi în alt fel ilegală. Putem, de asemenea, să decidem refuzul accesului dvs. la Platformă pentru alte motive.

Comunitatea Volt

Aspecte generale:

 • Comunitatea Volt este formată din toți Utilizatorii Volt care și-au manifestat acordul în acest sens.
 • În cadrul secțiunii corespunzătoare Comunității Volt, aveți posibilitatea de a vizualiza Utilizatorii care se regăsesc în agenda dvs. telefonică și/sau în lista prietenilor dvs. din cadrul rețelei de socializare Facebook, dar și alți Utilizatori ai Platformei.
 • Din cadrul secțiunii corespunzătoare Comunității Volt, aveți posibilitatea de a accesa pagina de profil a altor Utilizatori și de a vizualiza datele pe care acești Utilizatori au ales să le partajeze cu restul Comunității Volt, inclusiv, dar fără a se limita la, numele Utilizatorilor, fotografia de profil, locația înregistrată în Volt, scorul rezultat din interogarea evidențelor Biroului de Credit și numărul de interogări ale evidențelor Biroului de Credit efectuate prin intermediul Platformei

Permisiuni aplicabile Comunității Volt

 • ‍În cadrul Comunității Volt, aveți posibilitatea de a vă configura propria pagină de profil și de a afișa anumite informații prin intermediul cărora ceilalți membri ai Comunității Volt să vă poată identifica. În înțelesul prezenților Termeni de Utilizare, alegerile asupra informațiilor și/sau datelor cu caracter personal pe care la afișați în cadrul paginii dumneavoastră de profil vor fi denumite în continuare Permisiuni.
 • În cadrul Comunității Volt, există Permisiuni obligatorii și Permisiuni opționale. Permisiunile obligatorii reprezintă acele informații și date cu caracter personal în absența cărora pagina dumneavoastră de profil din cadrul Comunității Volt nu poate funcționa conform prezenților Termeni de Utilizare. Permisiunile obligatorii cuprind numele, fotografia de profil, locația înregistrată în Volt, vechimea istoricului dumneavoastră de creditare, precum și variația scorului dumneavoastră de credit de la ultima interogare efectuată prin intermediul Platformei – în funcție de evoluția funcționalităților Comunității Volt și de exigențele Utilizatorilor în materie de socializare, Permisiunile obligatorii pot fi restrânse sau suplimentate cu alte informații, însă veți fi înștiințat cu privire la aceste modificări, iar afișarea oricăror date noi în cadrul paginii de profil se va face numai cu acordul dumneavoastră. În măsura în care nu doriți ca informațiile și datele cu caracter personal incluse în Permisiunile obligatorii să fie publice pentru ceilalți Utilizatori din cadrul Comunității Volt, aveți posibilitatea de a părăsi Comunitatea Volt și de a utiliza celelalte funcționalități ale Platformei.
 • Permisiunile opționale reprezintă informații pe care le puteți partaja sau nu cu restul membrilor Comunității Volt. În funcție de Permisiunile opționale acordate, funcționalitățile Comunității Volt pot fi limitate total sau parțial pentru dumneavoastră. Sub acest aspect, aveți posibilitatea de a nu afișa anumite informații pe pagina dumneavoastră din cadrul Comunității Volt – în această situație, ceilalți membri ai Comunității Volt nu vor putea vizualiza informațiile pe care dumneavoastră ați ales să le ascundeți, și nici dumneavoastră nu veți putea vizualiza respectivele informații referitoare la alți membri ai Comunității Volt.
 • Având în vedere că prezența dumneavoastră în cadrul Comunității Volt este rezultatul acordului dumneavoastră informat în acest sens, vă puteți retrage oricând consimțământul referitor la participarea în cadrul Comunității Volt și/sau acordarea unora sau tuturor Permisiunilor opționale, din setările contului dumneavoastră. În cazul în care optați pentru părăsirea Comunității Volt, veți avea în continuare acces la restul funcționalităților Platformei, însă restul membrilor Comunității Volt nu vor mai avea acces la pagina dumneavoastră de profil și nici la informațiile dumneavoastră asociate Permisiunilor obligatorii și opționale. În același sens, dacă părăsiți Comunitatea Volt nu veți mai putea vizualiza paginile de profil ale membrilor Comunității Volt și nici informațiile asociate acestora.

Reguli de conduită aplicabile Comunității Volt

În interacțiunea cu restul membrilor Comunității Volt, sunt interzise violența, hărțuirea sau alte tipuri de comportament ofensator sau agresiv. Contactați-ne și întrerupeți comunicarea cu un Utilizator în situația în care sesizați încălcări ale termenilor noștri, inclusiv:

 • cereri de bani sau donații din partea unor persoane necunoscute,
 • prezența în aplicație a unor utilizatori minori,
 • hărțuire, amenințări sau mesaje jignitoare,
 • comportament inadecvat,
 • profiluri frauduloase sau mincinoase,
 • tentative de fraude sau înșelăciune,
 • SPAM sau transmiterea de linkuri externe,
 • tentative de a vinde produse sau servicii.

Accesarea și părăsirea Comunității Volt sunt posibilități lăsate la libera apreciere a Utilizatorilor. Cu toate acestea, în măsura în care detectăm o utilizare abuzivă a Comunității Volt, inclusiv, dar fără a se limita la, accesarea și părăsirea Comunității Volt în mod succesiv, pe perioade scurte de timp, ori folosirea informațiilor accesate prin utilizarea Comunității Volt în scopuri contrare celor recunoscute de prezenții Termeni de Utilizare ori de alte reglementări aplicabile, ne rezervăm dreptul de a vă restricționa accesul la Comunitatea Volt și/sau la contul dumneavoastră de Utilizator. Restricționarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator și/sau la Comunitatea Volt poate fi temporară ori permanentă, în funcție de gravitatea încălcării prezenților Termeni de Utilizare.

Activitate ilegală

Veți depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni folosirea Platformei de plată pentru comerț ilegal, tranzacții financiare ilegale sau legalizarea unor venituri ilegale.

 • Vi se interzice utilizarea Platformei în scopul legalizării veniturilor ilegale, a activităților ilegale, a comerțului ilegal, în scopuri de afaceri și pentru orice alte tranzacții efectuate cu încălcarea legilor aplicabile în țara dvs. și în Europa.

Codul PIN

Codul PIN aferent contului dvs. de utilizator al Platformei va fi solicitat ori de câte ori vă conectați la Platformă. Dacă introduceți greșit codul PIN, de 3 ori consecutiv, accesul dvs. la cont va fi blocat timp de o perioadă rezonabilă. Volt nu vă va solicita niciodată, prin e-mail, telefon ori alte mijloace de comunicare, datele de acces la contul dvs. de utilizator. Asigurați-vă că nu transmiteți nimănui datele dvs. de acces la contul dvs. de utilizator. Este responsabilitatea dvs. să păstrați confidențialitatea contului dvs. de utilizator. Dați întotdeauna dovadă de atenție și prudență atunci când vă conectați la contul dvs. Volt folosind un dispozitiv mobil care nu vă aparține sau care este folosit în comun.

Amprenta digitală

Dacă dispozitivul de pe care utilizați Platforma permite acest lucru, vă veți putea securiza contul de utilizator prin amprentă digitală.

Confidențialitate

 • Este responsabilitatea dvs. să pastrati confidențialitatea și să nu dezvăluiți niciodată nimănui datele dvs. personale. Dacă o altă persoană obține acces la informațiile dvs. prin finalizarea tuturor procedurilor de identificare si securitate, noi vom fi îndreptățiți să tratăm orice tranzacție și alte tranzacții efectuate de acea persoană drept valabile și autorizate de dvs. și nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună care ar putea apărea ca rezultat al acestora.
 • Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare a Platformei, sunteți de acord ca Volt să prelucreze datele dvs. cu caracter personal conform politicii de confidențialitate.
 • Dacă ne contactați referitor la serviciul nostru, sunteți de acord că putem reține si stoca, de asemenea, numele dvs. și datele de contact (de exemplu, adresa de email, numărul de telefon) și mesajul dvs. pentru a vă transmite răspunsul nostru, cat și din motive de asigurare a calității serviciilor noastre.

Actualizarea Platformei

Periodic, putem implementa modificări sau actualizări la nivelul Platformei. În funcție de tipul modificării realizate asupra Platformei, este posibil ca dvs. să nu puteți accesa serviciile disponibile în cadrul Platformei până când nu descărcați ultima variantă a acesteia și acceptați Termenii de Utilizare actualizați în consecință.

Modificarea Termenilor de Utilizare

Periodic, putem modifica Termenii de Utilizare a Platformei din diverse motive, inclusiv:

 • în cazul în care considerăm că facem Termenii de Utilizare mai ușor de înțeles sau mai utili pentru dvs.;
 • pentru a reflecta modul de conducere a afacerii noastre, în special dacă modificarea este necesară din cauza unei modificări a modului în care este oferit orice sistem sau tehnologie financiară;
 • pentru a reflecta cerințele legale sau de reglementare care ni se aplică;
 • pentru a reflecta modificările costurilor de conducere a afacerii noastre;
 • deoarece modificăm sau introducem servicii sau produse noi care afectează serviciile sau produsele noastre existente, acoperite de acești Termeni de Utilizare.

Vă rugăm să consultați în mod regulat site-ul web pentru a verifica modificările aduse prezenților Termeni de Utilizare.În situația unor modificări asupra acestor Termeni de Utilizare, care să schimbe condițiile esențiale sau costurile aplicabile contului dumneavoastră, veți fi notificat înainte de data la care orice astfel de modificări vor intra în vigoare, prin intermediul site-ului web www.volt.ro. Dacă nu veți fi de acord cu modificările aduse Termenilor de Utilizare a Platformei, ne veți putea informa în acest sens pîna la data intrării în vigoare a modificărilor. Vom trata comunicarea dvs. ca pe o notificare de reziliere a acordului dintre noi și dvs. În acest sens, vă învederăm faptul că aveți dreptul de a rezilia acordul dintre noi dvs. în mod gratuit și fără termen de preaviz, cu efect de la data la care s-ar fi aplicat modificările. După data intrării în vigoare a oricăror modificări privind Termenii de Utilizare, absența unui refuz formulat în scris de către dvs. referitor la modificări și continuarea utilizării Platformei va constitui acceptarea dvs. a unor astfel de modificări.

Clauze privind răspunderea

Vom face tot ce este posibil în mod rezonabil pentru a ne asigura că serviciile noastre nu sunt întrerupte și să sunt accesibile la o viteză rezonabilă. Cu toate acestea, nu putem promite că va fi întotdeauna așa sau că serviciile nu vor avea erori. Serviciile oferite de Volt au la bază inclusiv raporturi juridice încheiate cu terți, iar din acest motiv se pot realiza erori care pot conduce, uneori, la întreruperi ale serviciilor noastre. Orice obligație din partea noastră privind acești Termeni de Utilizare va fi supusă excluderilor și limitelor stabilite prin această clauză. Nu vom fi responsabili pentru pierderi rezultate din nerespectarea de către noi a obligațiilor legate de plățile în și din contul dvs, ca urmare a:

 • unei cerințe legale sau de reglementare;
 • unor evenimente neprevăzute pe care nu le putem controla, care nu au putut fi evitate la momentul respectiv.

Periodic, anunțat sau neanunțat, utilizarea Platformei poate fi întreruptă (de exemplu, atunci când efectuam lucrări de întreținere). Dacă se întâmplă aceasta, este posibilă să nu puteți utiliza oricare sau toate funcționalitățile Platformei.

Date de Contact

Ne puteți contacta cu privire la orice aspect legal de utilizarea și funcționarea Platformei, precum si eventualele reclamatii folosind următoarele date de contact:

VOLT FINANCE SA

Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, București

suport@volt.ro

Plângerile referitoare la funcționarea Platformei vor fi soluționate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data formulării acestora. În situația excepțională în care răspunsul la plângerea dvs. nu poate fi furnizat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința Volt ori a Băncii, vă vom transmite un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele întârzierii răspunsului definitiv și termenul în care va fi furnizat răspunsul final. În nicio situație, termenul pentru furnizarea răspunsului final nu va depăși 35 de zile lucrătoare de la data primirii plângerii. În măsura în care nu sunteți mulțumit de răspunsul furnizat în condițiile prevăzute anterior și doriți formularea unei reclamații cu privire la serviciile pentru care Volt oferă suport tehnic prin intermediul Platformei, vă puteți adresa, în condițiile reglementărilor aplicabile, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau altor autorități competente.

Informații generale

 • Acești Termeni de Utilizare vi se adresează personal și nu puteți cesiona sau transfera în alt fel drepturile și obligațiile dvs. din cadrul acestora. Putem cesiona sau transfera avantajele sau obligațiile acestor Termeni de Utilizare către o altă entitate în orice moment, cu o notificare prealabilă. Dacă vom proceda astfel, drepturile dvs. nu vor fi afectate.
 • Acești Termeni de Utilizare vor fi guvernați de legile din România. Toate disputele care derivă din aceștia sau se referă la acești Termeni de utilizare a serviciului vor fi soluționate de instanțele competente din România, exceptând cazul în care legislația Uniunii Europene ar impune ca o anume dispută să fie rezolvată de instanțele dintr-o altă jurisdicție.
 • Acești Termeni de Utilizare sunt redactați în limba română și constituie întregul acord dintre dvs. și Volt referitor la utilizarea Platformei, prevalând și înlocuind orice și toate acordurile anterioare având același obiect.
 • Putem angaja serviciile uneia sau mai multor entități afiliate, subsidiare, agenții sau subcontractanți pentru a ne îndeplini obligațiile.

🍪 Cookie-urile ne îndulcesc viața

Acceptând stocarea cookie-urilor, experiența ta cu Volt e mult mai sigură și optimizată pentru preferințele tale. Află mai multe din Politica de cookies